Laboratori në Swiss Hospital

Në Swiss Hospital - Departamenti i Laboratorit diagnostikues – Ofron një spektër të plotë të shërbimeve laboratorike. Laboratori është i pajisur me aparaturat më moderne të brendeve botërore të çertifikuara nga OBSH. Profesionalizmi i lartë, sigurimi i rezultateve të sakta dhe zbatimi i protokolleve moderne në funksionimin e laboratoreve diagnostikuese.

Laboratori për biokimi klinike në “Swiss Hospital” ofron spektër të gjerë të shërbimeve rutinore dhe të specializuara laboratorike për ekzaminimin e gjakut, urinës dhe lëngjeve tjera trupore.

Në këtë repart bëhen analiza:
•Biokimike
•Hematologjike
•Funksioni i tiroides
•Hormonet / Fertiliteti
•Markerë për procese inflamative
•Faktorë të hemostazës
•Tumor markerë
•Testet e alergjisë
•Intolerancën ushqimore
•Abuzimet me droga

Laboratori për mikrobiologji dhe parazitologji

Detyrë e laboratorit për mikrobiologji dhe parazitologji është që të saktësoj agjentet etiologjike të cilat i shkaktojnë infeksionet. Këto mund të jenë: bakteret, viruset, kërpudhat ose parazitët. Njohja e saktë e shkaktarit të infeksionit është e rëndësishme për diagnozën e drejtë të sëmundjes.

Bakteret e izoluara pastaj ekzaminohen për ndjeshmërinë drejt paletës së gjerë të mjeteve anti mikrobe (antibiotikë), që është parakusht themelor për dhënien e terapisë adekuate për mjekimin e infeksionit.

Laboratori për mikrobiologji dhe parazitologji përveç kujdesit për shëndetin e pacientëve, drejtpërdrejt merr pjesë edhe në vëzhgimin dhe parandalimin e infeksioneve intraklinike, si dhe në parandalimin e problemit sa më aktual global të paraqitjes së rezistencës ndaj antibiotikëve.

Shërbimet specialistike

Mjekësia familjare
Gjinekologjia
Pediatria
Kardiologjia
Interno
Gastro
Endokrinologjia
Urologjia
Ortopedia
Otorinolaringologjia
Kirurgjia vaskulare
Kirurgjia plastike dhe estetike
Kirurgjia e përgjithshme
Reumatologjia
Neuropsikiatria
Pneumatofiziologjia
Onkologjia
Fizioterapia